Slamavskiljare

En slamavskiljares viktigaste funktion är att avskilja grova partiklar så att den efterföljande anläggningen inte slammar igen och reningsfunktionen försämras. Slamavskiljare ska dimensioneras utifrån standarden EN858. Med hjälp av vår beräkningsmall kan du se vilken storlek på slamavskiljare som är lämplig för din verksamhet. 

Exempel på verksamheter där slamavskiljare krävs:

  • Spillvatten från garage/bilverkstad eller parkeringsplats
  • Bensinstationer
  • Biltvätt
  • Industrier

Slamavskiljare finns i olika utföranden och modeller. Reningssystems modeller för slamavskiljare för markinstallation är tillverkade i betong. Inomhusmodellerna finns i rostfritt och PEHD.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT