Kategorier
Nyheter Projekt

Dagvattenhantering vid Ragn-Sells i Länna

Vid Ragn-Sells anläggning i Länna i södra Stockholm har Reningssystem i Sverige AB tagit fram ett system för hantering av förorenat dagvatten.  På Ragn-Sells anläggning tas blandat avfall emot, tex blandskrot, brännbart avfall, elektronik och förbrukade däck.

För att säkerställa att dagvattnet inte innehåller miljöfarliga ämnen har ett reningsverk som renar dagvattnet med kemiskfällning installerats. Reningsverket av modell AWAS CH1000 renar vattnet som först har passerat en oljeavskiljare av modell NeutraStar 80 liter/sekund.

AWAS CH1000 

Därefter lagras vattnet i bufferttankar, ett VIACAP 15 system.  Reningssystemets uppgift är att samla upp det så kallade first-flush vattnet, dvs det mest förorenade vattnet från ytan. Reningsverket pumpar upp vattnet, renar och tömmer det markförlagda systemet som därefter är redo för att ta emot nytt förorenat vatten.

Arbetet med marksystemet utfördes Södra Storstockholms Bygg AB och Stuvsta mark.

Fenruari 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *