Kategorier
Nyheter Projekt

Flotationsreningsverk för dagvatten vid askdeponi

I Örebro, vid e.on energis anläggning har Reningssystem i Sverige AB installerat ett flotationsreningsverk AWAS, modell flot 5000 för rening av dagvatten/grundvatten från en före detta askdeponi. Vattnet innehåller höga halter metaller och har ett besvärligt pH-värde.

Flotationsreningsverk AWAS flot 5000

Reningsverket är placerat i en isolerad, ombyggd fartygscontainer. Reningstekniken är mikroflotation där vattnet renas med hjälp av standardkemikalier och kemiskfällning. När vattnet har separerats från metaller och partiklar samlas ”slam” på ytan i anläggningen. Därefter skrapas slammet av och pumpas in i en filterpress som skapar kakor av föroreningarna.

Reningsverket har en kapacitet på upp till 5000 liter per timme och filterpressen en kakvolym på 440 liter och ett arbetstryck på 12 bar.

Filterpress
Slam i processvattentank

Maj 2021

Läs mer om våra reningsverk och dagvattenrening:

Reningsverk

Dagvattenrening

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *