Bypassystem

Reningssystem har verkningsfulla metallfiltersystem som tar hand om kraftigt förorenat dagvatten. Systemet hanterar de vanligaste föroreningarna som tungmetaller, partikulärt material och olja.

Här ser du våra system med metallfilter för dagvattenrening:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT