Koalescensfilter oljeavskiljare

De flesta oljeavskiljare i klass I har koalescensfilter – en sorts porös filtermatta. På filtrets yta samlas små oljedroppar som aggregeras till större droppar av olja som stiger till ytan i oljeavskiljaren.

Vi har koalescensfilter i standardmått för våra avskiljare och kan också skära till filter i önskad storlek.

Här ser du våra koalescensfilter:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT