Koalescensfilter oljeavskiljare

De flesta oljeavskiljare i klass I har koalescensfilter – en sorts porös filtermatta. På filtrets yta samlas små oljedroppar som aggregeras till större droppar av olja som stiger till ytan i oljeavskiljaren.

Vi har koalescensfilter i standardmått för våra avskiljare och kan också skära till filter i önskad storlek.

Om du har frågor om koalescensfilter eller vill göra en beställning kan du ringa 08-57031450 eller mejla info@reningssystem.nu 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT