Larm oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska vara utrustade med larm som bevakar oljenivå och dämning (förhöjd nivå i avskiljaren). Larmet signalerar så att oljeavskiljaren kan tömmas innan nivån blir för hög och förhindrar därmed risk för utsläpp av miljöfarliga ämnen. 

Ett larm kan ha upp till tre givare som varnar för oljenivå, slamnivå och dämning.

Här ser du våra larm: 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT