Oljeavskiljare rostfritt

Våra modeller av oljeavskiljare för inomhusinstallation är tillverkade i rostfritt stål. Rostfritt stål ger en mycket hög hållbarhet och tolerans mot tuffa föroreningar som kan finnas i avloppsvattnet.

Här ser du våra oljeavskiljare i rostfritt:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT