Pumpgrop

En reningsanläggning kan kompletteras med en pumpgrop/pumpstation. Pumpgropen används för att pumpa vatten mellan olika nivåer i avloppssystemet, till exempel från en slamavskiljare till en oljeavskiljare, eller från en oljeavskiljare till ett högre beläget avlopp. 

Här ser du våra pumpgropar:

(Exempel)             (Exempel)               (Exempel)  

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT