Biologisk vattenrening

Biologisk rening är en reningsprocess som sker med hjälp av mikroorganismer. Organiska substanser avlägsnas genom biologisk nedbrytning, även vissa oorganiska substanser kan avlägsnas.

Biologisk vattenrening kan vara lämpligt för exempelvis biltvättar och industriella verksamheter. 

Reningssystem har olika modeller av biologiska reningsanläggningar för mark- och inomhusinstallation, reningskapacitet från 4.000 till 46.000 liter per timme.

Här ser du våra system för biologisk vattenrening:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT