Reningsverk med aktivtkolfilter

Vattenrening med jonbytare

Jonbyte är en väl beprövad metod för vattenrening. Jonbyte används inom många områden, till exempel inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, dricksvattenberedning och avhärdning av vatten.

Jonbyte sker mellan en fast fas, jonbytaren, och den vattenfas som ska renas. På den fasta fasens yta finns funktionella grupper med en bestämd laddning. Bundet till sig sitter joner av motsatt laddning vilket neutraliserar det fasta ämnet. Jonbytaren är olöslig och kan antingen vara av naturligt material, som kaolinit, eller syntetiskt framställt, som en polymer resin.

Det finns olika typer av jonbytarmassor inriktade mot processvatten med olika laddningar.

Vattenreningsverk kan kompletteras med filter som innehåller jonbytarmassor för efterbehandling av vattnet, så kallad efterpolering. Med efterpolering uppnås högsta reningseffekten.

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT