Vattenrening kemisk fällning/flockning

Ett förorenat vatten kan renas med kemiska tillsatser. Kemisk fällning eller flockning innebär att de befintliga föroreningarna kan bindas med olika kemiska tillsatser. Fällningen avskiljs för vidare avvattning och behandling.

Här ser du våra system för vattenrening kemisk fällning/flockning:

 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT