Kategorier
Projekt

NCC Construction Sverige – avfallsanläggning Moskogen

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

NCC Moskogen NeutraStar
NCC Moskogen NeutraStar

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Data- produktblad NeutraStar

Augusti 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *