Fettavskiljare

Sedan många år tillämpas en EU-standard EN1825 för fettavskiljare.

  • Våra fettavskiljare är typgodkända av ”Deutches instut für Bautechnik”, den Tyska motsvarigheten till ”Sitac” i Sverige.
  • Alla typgodkända produkter har ett typgodkännandenummer vilka framgår av respektive datablad tillsammans med information om den eller de standards den är typgodkänd för.
  • Vi har fettavskiljare i plast, betong, rostfritt
  • Markförläggning eller inomhus
  • Vi hjälper er med dimensionering.

Valet av fettavskiljare är omgärdat av olika normer och bestämmelser. Vi på Reningssystem har kunskapen att hjälpa dig med en korrekt dimensionerad avskiljare detta både vid större system tex för beredningskök,slakterier,mm samt även mindre system för restauranger.

Vi har system för 1l/s till 30l/s.

Storleksberäkning fettavskiljare

För att avgöra vilken klass och storlek som är lämplig för en verksamhet behövs information om bla reningskrav, belastning och vart utgående vatten ska ledas.

Storleksberäkning för fettavskiljare.

Det är alltid lokala regler och föreskrifter som gäller för dimensionering för olje-/ fettavskiljare.

Läs mer om fettavskiljare för inomhusbruk och markinstallation.