Provtagningsbrunn

Standarden EN858 föreskriver att det ska finnas en provtagningsenhet kopplad till oljeavskiljaren.

I en provtagningsbrunn är det enkelt att ta prov på avskiljarens utgående vatten. Bäst resultat för ett representativt vattenprov fås från det strömmande vattnet som finns i provtagningsbrunnen.

Vår provtagningsbrunn NeutraCheck uppfyller kraven som ställs i EN858. Data- och produktblad NeutraCheck

Om du har frågor om provtagningsbrunnar eller vill göra en beställning kan du ringa 08-57031450 eller mejla info@reningssystem.nu 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT