Provtagningsbrunn

Standarden EN858 föreskriver att det ska finnas en provtagningsenhet kopplad till oljeavskiljaren.

I en provtagningsbrunn är det enkelt att ta prov på avskiljarens utgående vatten. Bäst resultat för ett representativt vattenprov fås från det strömmande vattnet som finns i provtagningsbrunnen.

Här ser du våra provtagningsbrunnar:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT