Slamavskiljare betong

Slamavskiljare finns antingen som separata enheter eller integrerade med oljeavskiljaren. 

Här ser du våra slamavskiljare i betong:

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT