Vattenrening med filter

Efterbehandling av renat vatten, ibland kallat efterpolering, kan ibland krävas för att uppnå bästa reningseffekt i vattenreningsprocessen.

Filter med olika typer av jonbytare, aktivt kol och membranteknik är olika exempel på vanliga tekniker inom vattenrening.

Reningssystem har kompletta filtersystem för hantering av avloppsvatten. Systemen hanterar de vanligaste föroreningarna som till exempel tungmetaller, partikulärt material, PFAS och olja.

Vilken reningsmetod och filterlösning som passar din verksamhet bäst beror på flera olika faktorer. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med att ta fram en lösning utifrån dina krav och behov. 

OLJEAVSKILJARE
SLAMAVSKILJARE
FETTAVSKILJARE
VATTENRENING OCH RENINGSVERK
DAGVATTENRENING
PUMPSTATIONER
INDUNSTARE
KEMIKALIER OCH RESERVDELAR
BEGAGNAT