Slamavskiljare

Storleksberäkning för olje-, slam-, och fettavskiljare

För att avgöra vilken klass och storlek som är lämplig för en verksamhet behövs information om bla reningskrav, belastning och vart utgående vatten ska ledas.

Med vår beräkningsmall får du hjälp med automatisk storleksberäkning för oljeavskiljare.
Storleksberäkning olje- och slamavskiljare finns också i pdf-format.
Storleksberäkning för fettavskiljare.

Det är alltid lokala regler och föreskrifter som gäller för dimensionering för olje-/ fettavskiljare.

Läs mer om slamavskiljare för markinstallation.