Kategorier
Projekt

Traktor Nord i Nykvarn

Traktor Nord AB byggde 2019 en ny anläggning i Nykvarn, Sörmland. Anläggningen servar bland annat traktorer och jordbruksredskap.

Installation reningsanläggning Traktor Nord

Till verkstad och tvätthall har Traktor Nord valt att investera i den underhållsfria oljeavskiljaren NeutraSpin. NeutraSpin är en unik och typgodkänd klass 1 oljeavskiljare utan koalscensfilter. Den filterlösa modellen innebär mindre underhåll och säkrare drift eftersom inga driftstörningar uppstår på grund av eftersatt rengöring.

Oljeavskiljaren har en kapacitet på 15 liter per sekund och en slamvolym på 3000 liter. För att förbereda för eventuellt ökade krav på rening har Traktor Nord också installerat en bufferttank på 5000 liter efter oljeavskiljaren. Bufferttanken kan sedan anslutas till ett reningsverk. Att ligga steget före och planera för framtida behov är ett smart och kostnadseffektivt drag!

NeutraSpin

Läs mer om våra oljeavskiljare för utomhusinstallation:
Oljeavskiljare utomhus

April 2019

Kategorier
Projekt

Bergendahls Fastighetsförvaltning

I en fastighet på Kungsholmen i Stockholm har Reningssystem i Sverige installerat ett reningsverk hos en privat fastighetsägare, Bergendahls Fastighetsförvaltning.

Oljeavskiljare NeutraSteel, slamtank och bufferttank

Reningsverket tar hand om det processvatten som genereras från de olika verksamheterna i fastigheten; bilverkstäder, biltvättar samt garage. Tack vare reningsverkets modulära byggsystem kunde installationen rymmas i ett före detta soprum som byggts om och renoverats inför installationen. Det kompletta reningsverket består av reningsverk (modell Awas CH800), olje- och slamavskiljare, kompressor och utrymme för kemikaliehantering.

Reningsverk AWAS CH 800, kompressor och polymertank  

Här kan du läsa mer om kemisk fällning Vattenrening/kemisk fällning och våra Oljeavskiljare inomhus

April 2019

Kategorier
Projekt

NCC Construction Sverige – avfallsanläggning Moskogen

Till NCC Construction Sverige AB och avfallsanläggningen Moskogen i Kalmar har Reningssystem i Sverige levererat ett by-pass system med kapacitet på 200 liter/sekund samt oljeavskiljare NeutraStar, 40 liter/sekund.

NCC Moskogen NeutraStar
NCC Moskogen NeutraStar

Avfallsanläggningen i Moskogen är en modern behandlings- och återvinningsanläggning som drivs av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR). Anläggningen tar årligen emot ca 65 000 ton avfall från Kalmarsundsregionens fem kommuner.

Avskiljarsystemet som Reningssystem i Sverige levererat ska avskilja oljor ur dagvattnet från avfallsanläggningens hårdgjorda ytor, cirka 18 000 kvm.

Data- produktblad NeutraStar

Augusti 2017