Oljeavskiljare

Våra oljeavskiljare

Reningssystem i Sverige marknadsför oljeavskiljare tillverkade i betong vilka är överlägsna avskiljare i plast tack vare lång livslängd, hög funktionalitet och smidig installation.

  • Är godkända enligt standarden SS-EN 858 (klass 1 och klass 2)
  • Finns i storlek från 3 till 1600 liter per sekund
  • Kan förses med provtagningspump
  • Är lämpliga för bland annat hantering av vatten från verkstäder, fordonstvättar, bensinstationer och tillverkningsindustri.

För hantering av dagvatten finns lösningar med fördröjningsmagasin och by-passystem i olika utföranden.

Storleksberäkning för olje-, slam-, och fettavskiljare

För att avgöra vilken klass och storlek som är lämplig för en verksamhet behövs information om bla reningskrav, belastning och vart utgående vatten ska ledas.

Med vår beräkningsmall får du hjälp med automatisk storleksberäkning för oljeavskiljare.
Storleksberäkning olje- och slamavskiljare finns också i pdf-format.
Storleksberäkning för fettavskiljare.

Det är alltid lokala regler och föreskrifter som gäller för dimensionering för olje-/ fettavskiljare.

Läs mer om oljeavskiljare för inomhusbruk och markinstallation.